ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα του 1ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, όπως τελικά διαμορφώθηκε, περιλαμβάνει 41 προφορικές ανακοινώσεις κατανεμημένες σε 7 συνεδρίες, αναρτημένες ανακοινώσεις – poster, 5 εκπαιδευτικά εργαστήρια, παρουσιάσεις από εταιρείες-χορηγούς του Συνεδρίου και διοργάνωση συζήτησης – στρογγυλής τράπεζας για τη σημασία της χωρικής πληροφορίας στη γεωργία.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Οι υποβληθείσες εργασίες παρουσιάζονται σε επτά συνεδρίες που έχουν ως γενικό περιεχόμενο τη χρησιμοποίηση δυνατοτήτων των GIS και μεθόδων της Χωρικής Ανάλυσης:

 • στη διερεύνηση προβλημάτων σχετικών με τους Εδαφικούς Πόρους
 • στη μελέτη και στο σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου
 • στην αντιμετώπιση ζητημάτων γύρω από τους Υδατικούς Πόρους (άρδευση, επιφανειακή υδρολογία, πλημμύρες)
 • στην εκμετάλλευση των πληροφοριών των Δορυφορικών Δεδομένων
 • στη Φυτοπροστασία
 • σε επίπεδο αγρού – Γεωργία Ακριβείας
 • στη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Χρήσεις Γης

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ – POSTER (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | Hands-on Workshops (Αναλυτικό Πρόγραμμα)

Πέντε εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε εργαστηριακούς χώρους για την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα GIS και Χωρικής Ανάλυσης

 • Mobile GIS – GPS – Διαχείριση Δεδομένων στον Αγρό
 • Διερευνητική Χωρική Ανάλυση Δεδομένων
 • Χωρική Παρεμβολή – Γεωστατιστική
 • Προγραμματισμός σε περιβάλλον GIS (Python και ArcGIS)
 • Μοντέλα Αλλαγών Χρήσεων Γης

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)